Elektronikus Adó Rendszer - Miskolc

Adózási naptár

 

Adózási naptár
Adónem Bejelent(kez)ési határidők Bevallási határidők Befizetési határidők
Építményadó Az adókötelezettség keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását (rendeltetésváltozás), megszűnését (lebontás, eladás) követő 15 napon belül. Március 15 (első részlet), illetve szeptember 15. (második részlet).
Gépjárműadó Változást követő (adómentesség, szüneteltetés) 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását, eladását, stb. követő 15 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik. Március 15 (első részlet), illetve szeptember 15 (második részlet).
Helyi iparűzési adó A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül. Az adóévet követő év május 31. Adóelőlegkiegészítés összegéről az adóév december 20. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén, a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap. Végleges adó az adóévet követő év május 31. Adóelőleg az adóév március 15. (elsőrészlet), illetve szeptember 15. (második részlet). Adóelőlegkiegészítés az adóév december 20. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap.
Idegenforgalmi adó A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül. A tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. A tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.
Talajterhelési díj Az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. Az adóévet követő év március 31. Az adóévet követő év március 31. napjáig.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Kifizető az adóévet követő év február 15. Magánszemély az adóévet követő év március 20. Az adóévet követő év március 20.
Telekadó Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről a változást követő év január 15. Június 15. (első részlet), illetve december 15. (második részlet).
Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)